dr hab. inż. Beata Greb-Markiewicz

Back
Adres e-mail beata.greb-markiewicz@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Chemical sciences

Strona domowa https://wch.pwr.edu.pl/pracownicy/beata-greb-markiewicz
Profile naukowe

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Tematyki badawcze

Czynniki transkrypcyjne bHLH zaangażowane w rozwój układu nerwowego oraz chorób neurodegeneracyjnych u ssaków-ich charakterystyka biochemiczna i strukturalna; charakterystyka wybranych białek bHLH-PAS jako receptorów hormonu juwenilnego Drosophila melanogaster; biologiczna ochrona roślin-zastosowanie grzybów owadobójczych.

Słowa kluczowe

szlaki sygnałowe

organelle bezbłonowe

czynniki transkrypcyjne

bHLH

związek struktura -funkcja

separacja faz

sygnały lokalizacji białek

oddziaływanie białko-białko

białko inherentnie nieuporządkowane

Email address beata.greb-markiewicz@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Chemical sciences

Personal website https://wch.pwr.edu.pl/pracownicy/beata-greb-markiewicz
Research profiles

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Research topics

Transcription factors bHLH engaged in neuronal development and neurodegeneration process in mammals –their biochemical and structural characterization; characterization of bHLH-PAS juvenile hormone receptors in Drosophila melanogaster; biological control of insects - entomopathogenic fungi.

Keywords

transcription factors

bHLH

structure - function

phase separation

proteins' localization signals

protein -protein interaction

intrinsically disordered protein

signaling pathways

membraneless organelles