prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta

Back
Adres e-mail bogdan.kuchta@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Chemical engineering

Strona domowa https://scholar.google.fr/citations?user=ih4L5NYAAAAJ&hl=en
Profile naukowe

Google Scholar

Tematyki badawcze

Adsorpcja, materiały porowate, symulacje numeryczne, modelowanie oddziaływań

Słowa kluczowe

Adsorpcja, materiały porowate, symulacje numeryczne, modelowanie oddziaływań

Email address bogdan.kuchta@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Chemical engineering

Personal website https://scholar.google.fr/citations?user=ih4L5NYAAAAJ&hl=en
Research profiles

Google Scholar

Research topics

Adsorption, porous materials, numerical simulations, modeling of interactions

Keywords

Adsorption, porous materials, numerical simulations, modeling of interactions