prof. dr hab. Paweł Piotr Zieliński

Back
Adres e-mail pawel.zielinski@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Information and communication technology

Strona domowa https://cs.pwr.edu.pl/zielinski/
Profile naukowe

Google Scholar

dblp

ResearchGate

ORCID

DONA

Tematyki badawcze

Optymalizacja z niepewnymi danymi

Odporna optymalizacja

Dyskretna optymalizacja

Algorytmy aproksymacyjne

Słowa kluczowe

optymalizacja

niepewne dane

odporna optymalizacja

planowanie i szeregowanie

dyskretna optymalizacja

algorytmy aproksymacyjne

Email address pawel.zielinski@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Information and communication technology

Personal website https://cs.pwr.edu.pl/zielinski/
Research profiles

Google Scholar

dblp

ResearchGate

ORCID

DONA

Research topics

Optimization with uncertain data

Robust optimization

Scheduling and planning with uncertain data

Approximation algorithms

Keywords

optimization

uncertain data

robust optimization

scheduling and planning

discrete optimization

approximation algorithms