dr hab. inż. Andrzej Leszek Rusiecki

Back
Adres e-mail andrzej.rusiecki@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Information and communication technology

Strona domowa http://andrzej.rusiecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl/
Profile naukowe

ResearchGate

ORCID

Google Scholar

Tematyki badawcze

sztuczne sieci neuronowe, sieci głębokie, uczenie maszynowe, cyfrowe przetwarzanie obrazów

Słowa kluczowe

uczenie głębokie

sieci neuronowe

uczenie maszynowe

cyfrowe przetwarzanie obrazów

Email address andrzej.rusiecki@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Information and communication technology

Personal website http://andrzej.rusiecki.staff.iiar.pwr.wroc.pl/
Research profiles

ResearchGate

ORCID

Google Scholar

Research topics

artificial neural networks, deep learning, machine learning, digital image processing

Keywords

deep learning

neural networks

machine learning

digital image processing