prof. dr hab. inż. Katarzyna Magdalena Matczyszyn

Back
Adres e-mail katarzyna.matczyszyn@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Chemical sciences

Strona domowa https://biophotonics.pwr.edu.pl/
Profile naukowe

ORCID

Tematyki badawcze

Antybakteryjna terapia fotodynamiczna.

Liotropowe ciekłe kryształy

Słowa kluczowe

aPDT

ciekłokrystaliczne DNA, mielina, kolagen

Email address katarzyna.matczyszyn@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Chemical sciences

Personal website https://biophotonics.pwr.edu.pl/
Research profiles

ORCID

Research topics

Antibacterial photodynamic therapy.

Lyotropic liquid crystals.

Keywords

aPDT

liquid crystalline DNA, myelin, collagen