dr hab. inż. Michał Paweł Nikodem

Back
Adres e-mail michal.nikodem@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Physical sciences

Strona domowa http://www.fog.pwr.edu.pl/
Profile naukowe

Google Scholar

Tematyki badawcze

Spektroskopia laserowa

Lasery

Światłowody

Laserowa detekcja gazów

Słowa kluczowe

Lasery

Światłowody

Optyka

Fotonika

Elektronika

Spektroskopia

Detekcja optyczna

Email address michal.nikodem@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Physical sciences

Personal website http://www.fog.pwr.edu.pl/
Research profiles

Google Scholar

Research topics

Laser spectroscopy

Lasers

Optical fibers

Laser-based gas sensing

Keywords

Laser

Optical fiber

Optics

Photonics

Electronics

Spectroscopy

Optical sensing