prof. dr hab. inż. Wojciech Władysław Lorenc

Back
Adres e-mail wojciech.lorenc@pwr.edu.pl
Dyscypliny naukowe

Civil engineering, geodesy and transport

Strona domowa
Profile naukowe

ResearchGate

Tematyki badawcze

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe

Słowa kluczowe

dowele zespolone

belki zespolone

belki hybrydowe

mosty zespolone

Email address wojciech.lorenc@pwr.edu.pl
Scientific disciplines

Civil engineering, geodesy and transport

Personal website
Research profiles

ResearchGate

Research topics

Steel-concrete composite structures

Keywords

composite dowels

composite beams

hybrid beams

composite bridges